Mateřská škola Vilémov, okres Olomouc, příspěvková organizaceMŠ Vilémov
okr. Olomouc

Úvod » Zápis do MŠ Vilémov.

Zápis do MŠ Vilémov.

Mateřská škola Vilémov, okres Olomouc, příspěvková organizace

ZÁPIS pro školní rok 2024/2025 do MŠ Vilémov se uskuteční ve čtvrtek dne 2.5.2024 v době od 13.00 do 16.00 hodin. Zápis bude probíhat za osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Kritéria pro přijetí dětí do MŠ Vilémov

  1. K předškolnímu vzdělávání jsou vždy přednostně přijímány děti, které dosáhly 5 let do 31.8.2024.
  2. Trvalý pobyt dítěte v obci Vilémov.
  3. Děti, které i od září 2024 budou mít v MŠ sourozence.
  4. Ostatní děti jsou přijímány v pořadí od nejstaršího do naplnění kapacity školy.

Zákonný zástupce přinese k zápisu

  • řádně vyplněnou žádost o přijetí do MŠ, kterou si můžete vyzvednout v MŠ
  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce